Công ty TNHH Thương mại Điện tử Vinh Hiển

Call Us Anytime

(028) 3849 3939 - 0913918948

Hôm nay:

Công ty TNHH TM Điện tử Vinh Hiển hân hạnh chào đón quý khách - Mừng 15 năm thành lập 2002-2017

XBX-A3: THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH ĐẦU TIÊN HỢP QUY BỘ GTVT

 

XBX-A3 is the third generation of Vinh Hien 's Vehicle Tracking Device that match the QCVN31:2014 standard from Minister Of Transport Viet Nam

QUANLYOTO V-FMS: Giải pháp quản lý phương tiện vận tải No.1 Việt Nam

 

The powerfull Application running on Web, iOS, Android to support Client all tools for management the Fleets..

XBX-DVR: CAMERA HÀNH TRÌNH TRỰC TUYẾN - CHUYÊN DỤNG

 

The new generation of Mobile Video Surveillance Solution - Watching in realtime all Video information of your