CTY.  TNHH TM ĐIỆN TỬ VINH HIỂN

V-ECOM CO.,LTD

Địa chỉ:  12  BAU CAT 3 -  P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện Thoại : (+84-8)-8494174    Fax: (+84-8) - 8494174
Email: v-ecom@hcm.fpt.vn   

URL:  www.vinhhien.net

Contact Person: Mr. Ta Cong Thuan -HP:  +84-913918948


Cable RG-316SNF-30

RG-316SNF là một cable với độ dài 30cm, dùng kết nối thiết bị indoor AP(Access Ponit) với cable RG213(outdoor). Loại cable này có hai đầu nối phân cực ngược nhau, đầu Male Reversed SMA nối với indoor AP, đầu còn lại Female reversed SMA nối tới cable RG213. Một đầu nối thường có độ suy giảm tin hiệu khoảng 0.3 dBi, nếu kết hợp hai đầu nối và 30 cm cable thì cư ờng độ suy giảm tín hiệu 1 dBi

 

Cable RG-316SNF dùng kết hợp với cable RG-213NN để mở rộng sự kết nối giữa thiết bị indoor AP và outdoor anten. Trong thực tế, người ta thường sử dụng sự kết hợp này để mở rộng tầm phủ sóng cho indoor AP.


Copyright ©2005-2006 V-ECOM Co.,LTD
Tel: +84-913.918.948 - Fax: +84-8-8494174
Email: v-ecom@hcm.fpt.vn