CTY.  TNHH TM ĐIỆN TỬ VINH HIỂN

V-ECOM CO.,LTD

Địa chỉ:  12  BAU CAT 3 -  P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện Thoại : (+84-8)-8494174    Fax: (+84-8) - 8494174
Email: v-ecom@hcm.fpt.vn   

URL:  www.vinhhien.net

Contact Person: Mr. Ta Cong Thuan -HP:  +84-913918948


Cable Anten Ngoài Trời RG213-NN-3

RG213-NN là cable dài 3m chịu đựng thời tiết khắt nghiệt, với mục đích sử dụng việc kết nối ngoài trời. Sợi cable này có 2 đầu đực(male N-Type) dùng để nối Thiết bị Outdoor AP(Access Point) với Anten. Khi sử dụng loại cable này cường độ suy giảm tín hiệu rất thấp khoảng 0.5 dBi cho mỗi metter cable. Khi kết hợp 2 đầu nối và cable dài 3m thì độ suy giảm là 2.5 dBi. Trong trường hợp muốn nối với indoor AP, người dùng cần phải trang bị thêm sợi cable RG316-SNF.

 

Nói chung RG213-NN có hai đầu nối là đầu đực, kết nối trực tiếp với hầu hết các outdoor Aps và outdoor Anten. Khi có nhu cầu Sử dụng loại cable RG213-NN với indoor AP cần phải trang bị thêm sợi cable RG316-SNF, có thể mở rộng chiều dài hơn 3m.


Copyright ©2005-2006 V-ECOM Co.,LTD
Tel: +84-913.918.948 - Fax: +84-8-8494174
Email: v-ecom@hcm.fpt.vn