DANH MỤC SẢN PHẨM

» Tất cả

» Electricity - Electronics Điện/điện tử

» GPS Tracking Applications

» GSM - CDMA - WiFi Antenna

» IT - Công nghệ thông tin

» Our Hardware OEM - Designs

» Phụ kiện WiFi - Accessories

» Wiresless Systems - Thiết bị vô tuyến

CTY.  TNHH TM ĐIỆN TỬ VINH HIỂN

V-ECOM CO.,LTD

Địa chỉ:  12  BAU CAT 3 -  P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện Thoại : (+84-8)-8494174    Fax: (+84-8) - 8494174
Email: v-ecom@hcm.fpt.vn   

URL:  www.vinhhien.net

Contact Person: Mr. Ta Cong Thuan -HP:  +84-913918948


VECOM G.TRACK SYSTEMS - Universal GPS Tracking System - HỆ THỐNG QUẢN LÝ ÔTÔ TÀU THUYỀN ỨNG DỤNG ĐỊNH VỊ GPS
Cho biết ưu khuyết điểm của VECOM G.TRACK SYSTEM so với các hệ thống TRACKING cùng loại của nước ngoài ?

Waiting for Reply Please!


Trở lại

Copyright ©2005-2006 V-ECOM Co.,LTD
Tel: +84-913.918.948 - Fax: +84-8-8494174
Email: v-ecom@hcm.fpt.vn